Loading...

Az elállás joga

A 14 naptári napon belüli elállási jog az olyan termékre vonatkozik, melyre teljesülnek az alábbi feltételek:
 • bontatlan vagy bontott (de hiánytalan gyári csomagolásban), olyan állapotban érkezik vissza a bababoo-hoz, hogy az az új termékként történő értékesítést lehetővé teszi.
 • Nem tartozik a higéniai illetve az egészségügyi termékek körébe
 • A termék(ek) megvásárlásának módja megfelel a a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés meghatározásainak.
 • Amennyiben a termék 14 naptári napon belül a garancia hatálya alá tartozó hibával meghibásodik, akkor ezekre a termékekre automatikusan vállaljuk a 14 naptári napon belüli cserét illetve igény esetén a visszavásárlást.
 • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 naptári napon belüli cserelehetőséget biztosítunk. A vásárló a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
A 14 naptári napon belüli elállási jog nem vonatkozik az alábbiakra:
 • Az egyedi rendelésekre
 • A higéniai és egészségügyi termékekre
 • A nem üzlethelyiségen kívül kötött és nem a távollévők között kötött szerződések esetére
 • Azon termékekre, amelyeknél a termék illetve a csomagolás állapota nem teszi lehetővé termék új termékkény történő értékesítését.
 • Az átvétel után megsérült termékekre.
Amennyiben a vásárló élni kíván az elállás jogával, az alábbiak szerint teheti ezt meg:
 • Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie.
 • A terméket az alábbi címre kell eljuttatnia személyesen vagy futárszolgálat által: bababoo - 1132 Budapest, Kresz Géza utca 40.
 • A termék vételárának visszatérítése alapesetben megegyezik a megrendeléskor választott fizetési módnak, de a felek ettől eltérő fizetési módban is megállapodhatnak.
 • A termék vételárának visszatérítése 14 napon belül történik meg.
Továbbiak:
 • Amennyiben a visszaküldött termék állapota nem teszi lehetővé a termék új termékként való értékesítését (a termék nem gyári csomagolásban, hiányosan vagy használt állapotban kerül visszaküldésre), a fogyasztó felel az értékcsökkenésért, azaz a kereskedő az értékcsökkenést levonhatja a visszatérítésből.
 • A termékek visszaküldésének költségeit a fogyasztó viseli, kivéve a kormányrendeletben meghatározott kivételeket.
 • A fogyasztók indokolás nélküli elállására vonatkozó részletes szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-29.§ tartalmazza: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor